Sökning: "språkfilosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet språkfilosofi.

 1. 1. A Dangerous or Necessary Style? : An examination of the relevance of style in philosophy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Lina Åhlfeldt; [2018]
  Nyckelord :philosophy of language; semantics; style; metaphors; analytic philosophy; Continental philosophy; språkfilosofi; semantik; stil; metaforer; analytisk filosofi; kontinental filosofi;

  Sammanfattning : No form of philosophy is without literary style. This is not always appreciated and opponents of style within philosophy often seem to be unaware of the role of style. LÄS MER

 2. 2. Moraliskt rätt och fel inom språkspel : Enligt tre Wittgensteinianska tänkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Natalie Norling; [2018]
  Nyckelord :Wittgenstein; språkfilosofi; språkspel; moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beyond the Betrayal of Language : On the Role of Skepticism in Otherwise than Being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Sara Alma Safije Sheikhi; [2018]
  Nyckelord :levinas; metaphysics; discourse; metaphilosophy; scepticism; language philosophy; ethics; otherism; dialogue; levinas; metafysik; diskurs; metafilosofi; skepticism; språkfilosofi; etik; dialog;

  Sammanfattning : In Otherwise than Being (1974), Levinas asked if and how philosophy could make justice of the concrete ethical meeting by philosophical practice, which is unconditionally conditioned by language. Language, understood as partly situated in being and ontology, is analysed as an appropriation of the other, who is other than being. LÄS MER

 4. 4. Vad som sägs och inte sägs med metaforer : Ett försvar av relevansteorins redogörelse för metaforer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonathan Hedtjärn; [2017]
  Nyckelord :relevance theory; Sperber Wilson; Elisabeth Camp; H.P. Grice; språkfilosofi; metaforer; pragmatik; relevansteorin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER