Sökning: "Family institution"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Family institution.

 1. 1. Transnational Experiences of Ugandan Students in Gothenburg, Sweden; Challenges and Adaptation strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Catherine Suubi Kayonga; [2021-02-05]
  Nyckelord :Transnationalism; adaptation; Ugandan students; cultural differences; coping mechanisms;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to explore the transnational experiences of Ugandan students in Gothenburg; Sweden. The focus was to understand how cultural differences affect the academic and social life of these students, the ways in which they adapt to the new host country Sweden, challenges they might have encountered and how they have managed to overcome them. LÄS MER

 2. 2. Frankenstein's Mother - Mapping structures, and researching ways of creating new ones, within the interrelated entanglement of artistic practice and motherhood

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Clara Aldén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Motherhood; Clanarchist; Hegemonies; Feminism;

  Sammanfattning : American artist Judy Chicago once told another artist, Helen Million Ruby, that she had tochoose between her children and artistic practice. When asked about this, she commented that she was not giving an ultimatum but merely stating a fact. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Den trygga medmänniskan : En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar om familjehemsvård för vuxna personer med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Borg; Frida Haglind; [2021]
  Nyckelord :substance abuse; addiction; family placement; adults; systemic theory; missbruk; beroende; familjehemsvård; vuxna; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares uppfattningar om familjehemsvård som en insats inom socialtjänsten för vuxna personer med missbruksproblematik. För att uppnå syftet används kvalitativ metod med utgångspunkt i en abduktiv kunskapsteoretisk ansats. LÄS MER

 5. 5. The Unsettlement of the Greek Property Regime and the Emergence of Vigilant Violence in Thessaloniki’s West End

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nikolaos Vrantsis; [2021]
  Nyckelord :Housing; Housing System; Property Regime; Loïc Wacquant; Pierre Bourdieu; Social Space; Symbolic Power; Field of power; Thessaloniki; Ksiladika; Vigilance; Vigilant violence; Neoliberalism
; State ;

  Sammanfattning : The thesis inquires into the entanglement between the unsettlement of the Greek model of social reproduction that heavily relies on self-regulated property ownership and the emergence of vigilant violence on behalf of local property owners against undocumented migrants in the relegated neighborhood of Ksiladika in Thessaloniki’s West End. It probes the extent to which incidents of vigilant violence can be used as indicators of the structural deficiencies in the Greek housing system and property paradigm. LÄS MER