Sökning: "Felix Mörée"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felix Mörée.

 1. 1. Volatilitetsprediktering och beräkning av Value at Risk med hjälp av FIGARCH

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Mörée; [2016]
  Nyckelord :FIGARCH; GARCH; Value at Risk; Long-memory; Business and Economics;

  Sammanfattning : En av typegenskaperna för finansiell data är dess långa minne och för att modellera detta är Fractionally Integrated GARCH (FIGARCH) en möjlighet. Denna rapport låter FIGARCH jämföra sig med GARCH, IGARCH och EGARCH för volatilitetsprediktering på två index med olika långt minne. LÄS MER

 2. 2. Prediction of Volatility and Value at Risk with Copulas for Portfolios of Commodities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Felix Mörée; [2016]
  Nyckelord :Commodities; Copula; GARCH; VaR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Value at Risk (VaR) is a popular measurement for valuing the risk exposure. Correct estimates of VaR are essential in order to properly be able to monitor the risk. This thesis examines a copula approach for estimating VaR for portfolios of commodities. The predictions are made from a semi- parametric model with Monte Carlo methods. LÄS MER

 3. 3. Flourescensmikroskopi

  L3-uppsats, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Erik Molin; Felix Mörée; Rik Nauta; Leon Petersson; [2010]
  Nyckelord :flourescense microscopy; green flourescense protein; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER