Sökning: "Fredrik Sköld Martini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Sköld Martini.

  1. 1. PL/SQL till Java : Konvertering med verktyg

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Fredrik Sköld Martini; Philip Axell; [2012]
    Nyckelord :PL SQL; Java; Konvertering; verktyg;

    Sammanfattning : Den här rapporten hanterar ett uppdrag från företaget Logica gjort som ett examensarbete på utbildningen Högskoleingenjör inom Datateknik, programmet Webbutveckling/Programmering och datanät, på Tekniska Högskolan i Jönköping. Uppdraget gick ut på att kontrollera om ett system skrivet i programmeringsspråket PL/SQL går att konvertera till Java. LÄS MER