Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att flyga med trasiga vingar : Kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel Skleros

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Marie Elisabeth Laache; Fredrika Ekholm; [2019]
    Nyckelord :Multiple Sclerosis; women; experiences; Multipel Skleros; kvinnor; erfarenheter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER