Sökning: "Frida Müller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Müller.

 1. 1. Konsten att välja det rätta : En diskursanalys av debatterna om urvalsarbete på biblioteken 2016–2018

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jimmy Müller; Frida Rusk; [2018]
  Nyckelord :Urvalsarbete; kontroversiellt material; censur; neutralitet; yttrandefrihet; folkbibliotek; debatt; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the debates and discourses in Swedish media about the collection development and handling of controversial content in public libraries 2016–2018. The debates broke out after a couple of libraries chose to refuse purchase proposals regarding books and newspapers considered as controversial. LÄS MER

 2. 2. Att bygga ett starkt Employer brand med hjälp av sina medarbetare : Privata företags strategiska arbete med Employer branding och Employee advocacy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Frida Olsson; Victoria Wänseth Müller; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER