Sökning: "Frisklivssentral"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Frisklivssentral.

 1. 1. Faktorer som bidrar til fortsatt fysisk aktivitet etter deltagelse i Frisklivssentral. : En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Hilde Christine Ulvik Hauge; [2014]
  Nyckelord :Physical Activity on Prescription; Health Promotion; Coping; Social Support; Qualitative Method; fysisk aktivitet på resept; helsefremmende arbeid; mestring; sosial støtte; kvalitativ metode;

  Sammanfattning : Hensikt Studiens hensikt varå kartlegge ulike faktorer som kan bidra til å fortsette med fysisk aktivitet etter en intervensjon i frisklivssentral, sett fra brukernes ståsted.Metode Datainnsamlingen bleforetatt gjennom fem fokusgruppeintervjuer med til sammen 23 deltagere. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på resept. : Tre års oppfølging av aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anne Merete Bjørnerud; [2014]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; Health Behaviour; Patient Adherence; Quality of Life; Fysisk aktivitet på resept; Frisklivssentral; helseatferd; opprettholdelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Frisklivssentralen, eller fysisk aktivitet på resept,er en kommunal forebyggende helsetjeneste i Norge med tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner.Forskning som dokumenterer langtidseffekten av deltagelse i tilbudeter begrenset. LÄS MER