Sökning: "Funktionsorienterad produktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Funktionsorienterad produktion.

 1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i en utskrivningsprocess från slutenvården till boende - för att skapa en trygg och effektiv process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ilona Wziatek; Sofia Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Function-oriented organization; Discharge planning; Lead-time; Quality; Funktionsorienterad verksamhet; Individberoende problem; Utskrivningsprocess; Ledtid; Kvalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER