Sökning: "Gotevent"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gotevent.

  1. 1. Situationsanpassat ledarskap : en studie gjord på Gotevent

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Niklas Lönn; Matthias Pipkorn; [2012]
    Nyckelord :Situationsanpassat ledarskap; Ledarskap; Event Management; Gotevent; Organisationer;

    Sammanfattning : På många arbetsplatser i världen uppstår det dagligen olika situationer där det krävs av ledare att kunna anpassa sitt ledarskap för att kunna lösa situationerna. Situationer kan definieras så som konflikter, vägledning och andra oplanerade händelser som skulle kunna sätta ”käppar i hjulet” för en annars fungerande arbetsprocess. LÄS MER