Sökning: "Gustaf Linden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustaf Linden.

  1. 1. Den frivilliga revisionen? En studie av den slopade revisionspliktens betydelse för de medelstora aktiebolagen

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lillvall; Petter Lindén; Pierre Mikulic; [2008-08-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund:Revisionsplikten som idag innefattar alla aktiebolag i Sverige infördes 1983. För attframförallt underlätta för småföretagandet så har regeringen arbetat fram ett avskaffande avrevisionsplikten. LÄS MER

  2. 2. Mästare med mullig modell eller försörjare med funktionshinder. Bilden av konstnären i bibliotekens konstlitteratur för barn.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Berit Linden; [2005]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : This masters thesis is a gender study of the role of the artist in childrens literature of art. The study comprises forty-three childrens books presenting the life of a historic, contemporary or fictional artist. The books are published from the 1960s to the present day. LÄS MER