Sökning: "Substance use disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Substance use disorder.

 1. 1. KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Törnvall; Selma Basic; [2020]
  Nyckelord :Dubbeldiagnospatienter; gemenskap; kulturella aktiviteter; psykisk hälsa; återhämtning.; Dual diagnosis patients; community; cultural activities; mental health; recovery.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Stigma, attityder och psykiatrisk samsjuklighet med substansmissbruk - en litteraturstudie om professionellas attityder kring samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how professionals attitudes towards psychiatric comorbidity with substance use disorder are portrayed in scientific articles and whether these attitudes are understandable based on the process of stigmatization. Through a systematic literature study, eleven articles was selected to answer the study's purpose. LÄS MER

 3. 3. Vikten av att bygga broar vid samsjuklighet : Samverkan mellan olika professioner och utmaningar för personalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mariel Mattila; Sandra Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Disabilities; Comorbidity; Collaboration; Substance use disorder; Funktionsnedsättningar; Samsjuklighet; Samverkan; Substanssyndrom;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine staff's experiences of comorbidity between persons with disabilities and substance abuse disorder as well as collaboration between the concerned occupational activities. We used a qualitative method and interviewed six informants from four different municipalities. LÄS MER

 4. 4. Svårhjälpta, passiva och ohörda : Medias beskrivning av samsjuklighet och de som drabbas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Lindgren; Chantee Johansson; [2020]
  Nyckelord :dubbeldiagnos; samsjuklighet; dual diagnosis; dual diagnosis substance abuse and mental illness; co-occuring mental illnesses and substance use disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media shapes the public´s perceptions of social problems and how we understand the people affected by them. This study investigates the shaping of dual diagnosis, a concept that refers to the co-occurrence of a mental illness and substance use, a phenomena that has gained increased prominence in the last decades. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Freja Herlöfsson; Emma Malm Grip; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; Stigma; Substansbrukssyndrom; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en vanligt förekommande sjukdom som kan orsaka både somatisk och psykisk ohälsa. Det råder en stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom i samhället och det finns därför en risk att dessa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER