Sökning: "Gustav Westöö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Westöö.

  1. 1. Egenkontroll i livsmedelsbranschen utifrån verksamheternas perspektiv : en kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Gustav Jönsson; Hanna Lindhé; [2014]
    Nyckelord :self-monitoring; food hygiene; laws on food safety; hygiene education; food risk; food inspection; egenkontroll; livsmedelshygien; livsmedelslagstiftning; hygienutbildning; riskfylld mat; livsmedelskontroll;

    Sammanfattning : Verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen har ett ansvarar för att den mat som producerats är säker. År 2009 gjordes ändringar i den svenska livsmedelslagen där bland annat kraven försvann på att verksamhetsutövare måste ha skriftliga rutiner och dokumentation (Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009). LÄS MER