Sökning: "livsmedelshygien"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet livsmedelshygien.

 1. 1. Utbildning i livsmedelshygien gör skillnad : en kvantitativ studie om livsmedelshygien bland studenter vid universitet och högskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Hellkvist; Elin Zetterström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. LÄS MER

 2. 2. En sista anhalt : en analys av djurskydd, välfärd och kontroll vid slakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Disa Edgren; Sandra Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Animal welfare; Slaughter; Official veterinarians;

  Sammanfattning : Official veterinarians (OVs), employed by the National Food Administration of Sweden, are responsible for the monitoring of animal welfare as well as food hygiene procedures in the country ́s slaughterhouses. In 2014, the National Food Administration of Sweden introduced new policy guidelines to ensure that the OVs report all deviations to the County Administrative Boards of Sweden, which are responsible for welfare inspections in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelshygien : Enkätstudie bland studenter vid Uppsala universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Karin Gunnar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomsten av matförgiftningar orsakade i Sverige beräknas till drygt 500 000 fall per år. Flertalet internationella studier belyser kunskapsbrister och ofördelaktiga beteenden beträffande livsmedelshygien, varav vissa indikerar detta särskilt förekommande bland unga vuxna. LÄS MER

 4. 4. En djupdykning i kebabköttets mikrobiota

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Niklas Karlsson; Lise-Lotte Saxin; [2016]
  Nyckelord :Livsmedelshygien; kebab; hygien; säkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rätt temperatur på maten : En fallstudie av ett förbättringsarbete på ett sjukhus med brickdukningssystem

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Hans Tunér; [2015]
  Nyckelord :Food-hygiene; quality improvement; change; success factors; hospital food; Livsmedelshygien; kvalitetsförbättring; förändring; framgångsfaktorer; sjukhusmat;

  Sammanfattning : InledningEn välsmakande och hygieniskt säker mat är viktig för patientens medicinska behandling och välbefinnande. Det ligger i sakens natur att man som patient ofta är svag eller nedsatt och därmed extra känslig för infektioner. LÄS MER