Sökning: "livsmedelshygien"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet livsmedelshygien.

 1. 1. Fryst majs – ett risklivsmedel för listerios? : En mikrobiologisk undersökning på förekomsten av Listeria monocytogenes i fryst

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Linnéa Engström; Moa Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Livsmedelshygien; kontamination; utbrott; ätfärdiga liv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livsmedelshygieniska faktorer : En strukturell ekvationsmodell om studenters bakgrund, kunskap, beteende och attityd gällande livsmedelshygien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustaf Eskhult; [2019]
  Nyckelord :Strukturell ekvationsmodell; faktoranalys; livsmedelshygien; kunskap; attityd; beteende; Structural equation model; factor analysis; food hygiene; knowledge; attitude; behaviour;

  Sammanfattning : In a 2018 study based on descriptive statistics, students' knowledge and knowledge background, attitudes and self-reported behaviour regarding food hygiene are examined. The study found that education plays a role in the state of knowledge regarding food hygiene. LÄS MER

 3. 3. Utbildning i livsmedelshygien gör skillnad : en kvantitativ studie om livsmedelshygien bland studenter vid universitet och högskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Hellkvist; Elin Zetterström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. LÄS MER

 4. 4. En sista anhalt : en analys av djurskydd, välfärd och kontroll vid slakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Disa Edgren; Sandra Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Animal welfare; Slaughter; Official veterinarians;

  Sammanfattning : Official veterinarians (OVs), employed by the National Food Administration of Sweden, are responsible for the monitoring of animal welfare as well as food hygiene procedures in the country ́s slaughterhouses. In 2014, the National Food Administration of Sweden introduced new policy guidelines to ensure that the OVs report all deviations to the County Administrative Boards of Sweden, which are responsible for welfare inspections in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Livsmedelshygien : Enkätstudie bland studenter vid Uppsala universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Karin Gunnar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomsten av matförgiftningar orsakade i Sverige beräknas till drygt 500 000 fall per år. Flertalet internationella studier belyser kunskapsbrister och ofördelaktiga beteenden beträffande livsmedelshygien, varav vissa indikerar detta särskilt förekommande bland unga vuxna. LÄS MER