Sökning: "Lina Stührenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Stührenberg.

  1. 1. Snipp snapp snut, så var samverkan slut? - En studie om hur socialtjänsten upplever samverkan med arbetsförmedlingen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Emma Lindberg; Lina Stührenberg; [2020]
    Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Kommunikation; Myndighet; Organisation; Samverkan; Socialtjänst;

    Sammanfattning : The aim of this study is to understand how social workers whose mission is to investigate people's right to financial aid, experience collaboration with Sweden’s employment agency, Arbetsförmedlingen. The reason the authors of this study chose specifically collaboration with Arbetsförmedlingen is due to the reorganization of offices around the country. LÄS MER