Sökning: "Myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1033 uppsatser innehållade ordet Myndighet.

 1. 1. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 2. 2. Generaldirektörens förord - Drag och steg i förorden till myndigheters årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Hallberg; [2023-07-31]
  Nyckelord :förord; generaldirektör; myndighet; drag; steg; genre; språkkonsult;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar jag reda på vilka drag och steg som definierar textgenren generaldirektörens förord. Svenska myndigheter inleder vanligen sina årsredovisningar med en text under rubriken generaldirektörens förord. LÄS MER

 3. 3. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER

 4. 4. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 5. 5. Staten och kodbiblioteket - Vilka designprinciper är lämpliga för en svensk statlig myndighet som vill utveckla ett eget tekniskt stöd i syfte att identifiera sårbara kodbibliotek?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Wedlund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER