Sökning: "Håkan Johannesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Håkan Johannesson.

  1. 1. Jämförelser mellan några rekursiva identifieringsmetoder

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Håkan Johannesson; John Olav Wesström; [1974]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER