Sökning: "coping resources"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden coping resources.

 1. 1. “And so each and every teacher has to handle it to the best of their abilities”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ibrahim Musa; Charles Nordström; [2019]
  Nyckelord :Newly Arrived Students; Second Language Acquisition; Strategies; Methods; Culture;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the methods and strategies teachers in Malmö and Lund, Sweden, use to overcome issues faced when working with newly arrived students in teaching English. There was a need to explore this further since there is a lack of previous research in the area, as well as a lack of education on how to teach these students. LÄS MER

 2. 2. Att öka livskvaliteten hos kroniskt sjuka patienter. Hanteringsstrategier för sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mathilde Larsen; Fanny Friberg; [2019]
  Nyckelord :Coping; Kronisk sjukdom; Personcentrerad vård; Sjuksköterskan; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt sjuka patienter är en stor grupp inom svensk sjukvård. Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskan arbetar ur ett personcentrerat perspektiv för att öka livskvaliteten hos denna patientgrupp som ständigt har sjukdom närvarande. LÄS MER

 3. 3. Sitt tungt i stolen! - En kvalitativ studie av kuratorers resilience och copingstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sigrid Thuresson; Olivia Larsson; [2019]
  Nyckelord :cancer rehabilitation; coping strategies; counsellor; resilience; personal resources;

  Sammanfattning : This study is based on 6 in-depth interviews with professional social workers working as counsellors in two different municipalities in Skåne county, Sweden. The counsellors are all working within the field of cancer rehabilitation. LÄS MER

 4. 4. Att leva med långvarig ryggsmärta : En litteraturöversikt om individers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eriksson; Sabine Murkisch; [2019]
  Nyckelord :chronic pain; back pain; low back pain; quality of life; coping; experience; kronisk smärta; ryggsmärta; ländryggssmärta; livskvalitet; hantering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Långvarig smärta är en subjektivt ihållande smärta som pågår i mer än tre månader. Smärtan återkommer i skov där lokalisation, intensitet och smärttyp kan skilja sig åt mellan episoderna. Inom långvarig smärta är ryggsmärta den vanligast förkommande och är lokaliserad till ländrygg-, skulder- eller nacksmärtor. LÄS MER

 5. 5. Svenska bordtennisspelares dubbla karriär upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jimmy Tay; [2019]
  Nyckelord :Bordtennis-studenter coping dubbel karriär upplevelser övergång;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda utmaningar, resurser, barriärer samtcoping-strategier hos svenska bordtennisspelare som kombinerar idrott och utbildning. Fem intervjuer genomfördes med bordtennis-studenter mellan 22–27 år. LÄS MER