Sökning: "coping resources"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden coping resources.

 1. 1. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skyddar mig själv men jag begränsar mig själv” En kvalitativ studie om hur hbtq-personer hanterar minoritetsstress i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Rangsjö; Zea Dumas-Peterson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; minoritetsstress; coping; gruppresurser; flexibilitet gender and sexual minorities; minority stress; group resources; flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska hur homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) i Sverige hanterar minoritetsstress. Forskning tyder på att utsatthet för minoritetsstress är förena med försämrad psykisk och fysisk hälsa. Det är därmed viktigt att utforska hur minoritetsstress hanteras av hbtq-personer. LÄS MER

 3. 3. ARBETSRELATERAD STRESS OCH COPINGSTRATEGIER BLAND SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTEN VÅRD - EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Winstrand; Maja Mellin; [2020]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; copingstrategier; omvårdnad; sjuksköterskor; sluten vård; upplevelser; coping strategies; experiences; inpatient settings; nurses; nursing; occupational stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kan drabbas av arbetsrelaterad stress, vilket innebär att individen inte har tillräckliga resurser att hantera påfrestning som härstammar från arbetet. Den arbetsrelaterade stressen skulle kunna resultera i bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Markus Enoksson; Albin Werner; [2020]
  Nyckelord :Barriers; career transition model; challenges; coping strategies; higher studies; holistic athletic career model; resources; copingstrategier; hinder; holistiska karriärutvecklingsmodellen; högre studier; karriärövergångsmodellen; resurser; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär i övergången till högre studier. I studien deltog 8 intervjupersoner, kvinnor i åldrarna 19–29 (M=25, SD=3.25) där samtliga deltagare har erfarenhet av att kombinera elitgolf och högre studier. LÄS MER

 5. 5. The land of a thousand refused asylum seekers – the state of resources, coping strategies and prospects for the future: experiences of refused asylum seekers living in Finland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Teija Kukkonen; [2019-12-10]
  Nyckelord :Refused asylum seekers; resources; coping strategies; social capital; agency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine the experiences of refused asylum seekers in Finland byfinding out their state of resources, coping strategies and prospects for the future. In addition,the thesis considered the respondents’ messages to Finnish decision-makers. LÄS MER