Sökning: "Wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 1037 uppsatser innehållade ordet Wellbeing.

 1. 1. Ledarskapets roll för skapandet av hållbara arbetsförhållanden i ett gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Skarin; Max Olsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Boundaryless work; Boundary preferences; Boundary control; Sustainable working conditions; Leadership; Medledarskap;

  Sammanfattning : Increased competition and fast changing markets, combined with the development of Information and Communication Technology have changed modern working life. Due to this development work can be carried out regardless of time and place. Therefore, the traditional boundary between home and work has become blurred. LÄS MER

 2. 2. Fysisk Aktivitet hos Barn och Ungdomar med IBD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Gustafsson; Jennie Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory Bowel Disease; Ulcerative Colitis; Crohn´s Disease; Children; Adolescents; Physical activity; Exercise; Health;

  Sammanfattning : Background Pediatric IBD can limit the dayly life and is associated with psychosocial strain and future illness. However, physical activity and exercise are at great importance through childhood. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga malnutrition : Sjuksköterskors erfarenheter i hemsjukvården i en kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Helen Sjölin; Madeléne Södergren Ohrt; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; home nursing; nurse; prevention; Malnutrition; hemsjukvård; sjuksköterska; prevention;

  Sammanfattning : Background: Good nutritional wellbeing is crucial for good health. Malnutrition is a risk factor to the elderly, which may contribute to a lowered quality of life. Home care nurses play a prominent role in the preventative work. LÄS MER

 4. 4. Nytta eller nyttig? : Elev och kropp i särskolan åren 1946–2011

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Carlbom; Marcus Malmstedt; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; läroplan; kropp; elev; civilisering; sinnesslö;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen var att undersöka hur synen på eleven och kroppen framställs i läroplanerna för särskolan åren 1946–2011. För att besvara studiens syfte användes fem frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Larsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; matchning; effektivitet; benchmark; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. LÄS MER