Sökning: "Marine Fuels"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Marine Fuels.

 1. 1. The commercial effects of IMO’s regulation of the global sulphur cap in 2020 - A study on the procurement of deep-sea Ro-Ro at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Jansson; Jesper Saarinen; [2019-07-09]
  Nyckelord :Deep-Sea Ro-Ro Shipping; VCC; Procurement; IMO’s Global Sulphur Content Limit; Sulphur Regulations; Marine Fuels; Bunker Adjustment Factor;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization (IMO) has announced a new global sulphur content limit for fuels burnt on ships sailing in global waters. The implementation date for this regulation is on January the 1st, 2020 and entail a maximum sulphur content of 0.5%, in contrast to the current sulphur content limit in global waters of 3.5%. LÄS MER

 2. 2. Paper vs Leaf: Comparative Life Cycle Assessment Of Single-use Plates Made Of Renewable Materials

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lucia Korbelyiova; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Life cycle assessment; Disposable plates; Leaf; Paper;

  Sammanfattning : Global plastic pollution of the natural environment is extremely detrimental as it is causing deaths of animal species. More than 80 % of marine litter is made up by plastics and 70 % of those are made up by disposable items. LÄS MER

 3. 3. Our Common Sea : Global Environmental Governance and The Marine Stewardship Council Story

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Chloe Beemer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fish. Why do fish matter? Fish are the main source of protein for three billion people on Earth (World Wildlife Fund, 2019), that is roughly 39 percent of the global population (United Nations, 2019, p. 11). Food, in particular, is essential to politics, as it literally fuels the brainpower of mankind. LÄS MER

 4. 4. Distribution of black carbon and its impact on Eutrophication in Lake Victoria

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Moses Odhiambo; Joyanto Routh; [2016]
  Nyckelord :Lake Victoria; Eutrophication; Biomass burning; Black Carbon;

  Sammanfattning : Lake Victoria (LV), is the largest tropical fresh water lake. It is however facing a myriad of challenges like eutrophication, introducing species, mass extinction and climate change. Eutrophication has mostly been seen as a result of non-point pollution from upstream agricultural areas. LÄS MER

 5. 5. Nya krav på svavelinnehål i fartygsbränslen : Vad får ökad svavelutvinning från raffinaderierna för konsekvens på svavelmarknaden och miljön?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joacim Dufva; Tobias Persson; [2016]
  Nyckelord :Svavel; Raffinaderi; Avsvavling; Svavelmarknad; Utsläppsregler;

  Sammanfattning : Detta arbete uppkom på grund av de nya utsläppsreglerna för svavel som IMO antog år 2008. Dessa innebar att fartygen i framtiden behövde köra på bränslen med lägre svavelhalt. Ett av alternativen som var aktuella då var att avsvavla produkterna mer i raffinaderierna. LÄS MER