Sökning: "Halmstad simhall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Halmstad simhall.

  1. 1. Bada, simma och semestra : En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Philip Bengtsson; [2019]
    Nyckelord :Folkhemmet; Halmstad simhall; badhus;

    Sammanfattning : This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. LÄS MER