Sökning: "Hamdi Arif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamdi Arif.

  1. 1. Omvårdnadshandlingar och faktorer som stödjar egenvård hos patienter med

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Khadra Abdi Mohamed; Hamdi Arif; [2022-01-18]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; patienters upplevelser; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som har ökat globalt senaste åren. Ungefär 5-7% av den svenska befolkningen har diabetes, varav 90% är diagnosernas med diabetes typ 2 som drabbar främst vuxna. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom där egenvård är en väsentlig del i behandlingen av diabetes typ 2. LÄS MER