Sökning: "Evelina larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Evelina larsson.

 1. 1. Ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR : En grundad teori om tillgänglighet hos närvarande chefer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Larsson; Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; sociala relationer; HR; tillgänglighet; grundad teori; social konstruktionism; symbolisk interaktionism; LMX;

  Sammanfattning : Ledarskap innebär enligt en av många definitioner en process som involverar avsiktlig påverkan över andra människor för att guida, strukturera och förenkla relationer såväl som aktiviteter inom organisationer. Med avstamp i denna definition har vi valt ett intresseområde att utforska som berör ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR. LÄS MER

 2. 2. Järnålder och medeltid i Näsums socken : en agrarhistorisk studie i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Agrarian history; Iron Age; Middle Ages; landscape science; Gudahagen; Näsum; Bromölla; Agrarhistoria; järnålder; medeltid; landskapsvetenskap; Gudahagen; Näsum; Bromölla;

  Sammanfattning : I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av egenvård hos patienter som har ett hjärta som sviktar : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Blomqvist; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; compliance; heart failure; knowledge; nursing; Empowerment; följsamhet; hjärtsvikt; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar. LÄS MER

 4. 4. De dubbla verkligheternas dilemma : En komparativ fallstudie över resultatstyrningens påverkan på lärare och polisers arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Berggren; Sam Larsson; [2019]
  Nyckelord :Målstyrning; resultatstyrning; NPM; profession; autonomi; makt; ansvar; rationalitet;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har svensk offentlig verksamhet styrts med resultatstyrning, vilket totalt ändrat statliga organisationers landskap. De som sägs ha påverkats mest av denna förändring är professionsyrken vilka utgör en femtedel av svensk yrkeskår. Denna studie beskriver hur professionella påverkas av resultatstyrning. LÄS MER

 5. 5. Why voluntarily return to auditing? : A study on small firms in Sweden that voluntarily returned back to auditing after abandoning it after the law changed in 2010

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Larsson; Evelina Simonsson; [2019]
  Nyckelord :voluntary auditing; firm characteristics; relationship; benefits of auditing; frivillig revision; företagsegenskaper; relation; fördelar med revision;

  Sammanfattning : In 2010 the new law change regarding voluntary auditing in Sweden was implemented. The law change implies small sized companies are exempted from mandatory auditing unless they fulfil certain criteria’s. Despite the fact auditing is voluntary for small sized companies some still choose to be audited. LÄS MER