Sökning: "self-compassion"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet self-compassion.

 1. 1. Finns det ett samband mellan ungdomars självmedkänsla och upplevda stress?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive upplevd stress och sambandet däremellan samt om självmedkänsla kunde predicera upplevd stress undersöktes hos ungdomar (15-20 år). Ungdomar (N = 268) skattade sin självmedkänsla via formuläret Self-Compassion Scale och upplevd stress via Perceived Stress Scale. LÄS MER

 2. 2. HANDLEDNING I UTBILDNINGSTERAPI : STUDENTERS EGNA BERÄTTELSER OM ATT HANDLEDAS UTIFRÅN DELIBERATE PRACTICE, FEEDBACK INFORMED TREATMENT OCH SELF-COMPASSION.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Susanne Axelsson; Sara Kihlberg; [2019]
  Nyckelord :Supervision; Student Therapists; Deliberate Practice; Feedback Informed Treatment; Self-Compassion; Working life; Handledning; Studentterapeuter; Deliberate Practice; Feedback Informed Treatment; Self-compassion; Arbetsliv;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstalen är höga bland terapeuter och handledning ses som ett viktigt stöd i både utbildning och yrkesutövning. Trots det så har få metoder fokuserat på terapeuters egna upplevelse av handledning. LÄS MER

 3. 3. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 4. 4. Investigating the Modern Social Media Influenced World and its Consequences on Mental Health : How to reduce the negative effects on young women in the social media app Instagram by modifying or adding design parameters and functionality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Cecilia Wikberg; [2019]
  Nyckelord :Social media; Mental Health; Instagram; Concept Testing;

  Sammanfattning : Social media is valuable when searching for information or to ease communication but what about the health risks, loss of productivity and physical activity, imaginary ideals and addiction? One third of women 16-29 years old suffer from a lower mental health and according to a large number of studies, social media has a big part in it. This study investigates how Instagram can be modified in order to reduce the nega- tive effects on young women caused by the app. LÄS MER

 5. 5. Compassion mind training i grupp: Kan träning i medkänsla minska fördomsfullhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nestorson; Linnea Lunde Flennmark; [2019]
  Nyckelord :medkänsla; fördomsfullhet; diskriminering; psykologisk flexibilitet; empati; compassion mind training; CMT; compassion fokuserad terapi; CFT; ingruppsidentifikation; compassion; prejudice; discrimination; psychological flexibility; empathy; compassion focused therapy; in-group identification.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om Compassion mind training (CMT) i gruppformat ger ökad medkänsla till andra, minskad fördomsfullhet, ökad empati, ökad psykologisk flexibilitet och ökad självmedkänsla. Den framtagna CMT-interventionen fokuserade framför allt på att träna medkänsla till andra. LÄS MER