Sökning: "Hammad Saleem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hammad Saleem.

  1. 1. How Customer Support Service works for small companies in hospitality industry in Sweden? : A study of a small hotel in Karlstad.

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Basharat Hanif; Hammad Saleem; [2013]
    Nyckelord :Customer support service; switching behaviour; customer loyalty; customer complaining behaviour; service quality;

    Sammanfattning : .... LÄS MER