Sökning: "Hanna Möllerström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Möllerström.

 1. 1. Aktivitet och delaktighet i livets slutskede: arbetsterapeutiska interventioner och klienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Julia Holmgren; Hanna Möllerström; [2015]
  Nyckelord :Palliative care; terminal ill; hospice; health; occupational therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till god vård, även i livets slutskede. Det finns ett behov för aktivitetsfokus i de arbetsterapeutiska interventionerna, då även människor i livets slutskede upplever mening genom aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Intern tjänstekvalitet : En kvalitativ undersökning inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Olgemar; Hanna Möllerström; [2007]
  Nyckelord :service; tjänstekvalitet; hotell; intern kvalitet;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är idag en växande bransch då fler människor reser och då även fler bor på hotell. Detta har lett till att konkurrensen mellan hotellen har ökat och de måste då differentiera sig. Ett konkurrensmedel som då kan användas är tjänstekvalitet. LÄS MER