Sökning: "corporate communication"

Visar resultat 1 - 5 av 991 uppsatser innehållade orden corporate communication.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. "Wake up and smell the CSRD" Framing strategies employed by the Big 4 on discourse about CSRD

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Morten Younie; Oskar Benson; [2024]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Accounting; CSRD; Big 4 Accounting Firms; Non Financial Reporting;

  Sammanfattning : With the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) coming into effect in the EU, a significant number of companies will be subjected to unprecedented non-financial reporting requirements. The Big 4 accounting firms (Deloitte, PwC, EY, KPMG) are important providers of sustainability assurance and, more generally, act as the allies of firms in both the political and corporate fields. LÄS MER

 3. 3. Motstånd i förändringsprocesser : En studie om organisatoriska påverkansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Pajuvirta; Elin Yttersted; [2024]
  Nyckelord :Motstånd; Organisatorisk förändring; Motivation.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Motstånd i förändringsprocesser. En studie om organisatoriska påverkansfaktorer. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen), i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Varumärket H&M i sviterna av en hållbarhetskris : En kvalitativ innehållsanalys av hur H&M via vdn Helena Helmersson kriskommunicerar i fallet om “Klädinsamlingen som blir sophögar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Niva Runberg; Evelina Ek; [2024]
  Nyckelord :Kriskommunikation; H M; hållbarhet; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Social Responsibility; greenwashing; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : 2023 kunde Aftonbladet avslöja en granskning med motsägande information kring H&Ms annars utstickande hållbarhetsarbete. Det framkom i granskningen att H&Ms klädinsamling som har kommit till att bli den största i världen inte återanvänder eller återvinner kläderna på det sättet som utlovas och att flera av plaggen hamnar på platser, som världens värsta dumpningsplats i Benin. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? : En studie om hur företags sociala ansvar påverkar konsumenternas tilltro, köpintention och varumärkeslojalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucas Persson; David Timbré; [2024]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; konsumentuppfattning; företags sociala ansvar; köpintention; långsiktig hållbarhet; kulturella skillnader; teknikbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: David Timbré och Lucas Persson Handledare: Martin Ahlenius  Datum: HT 23 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters uppfattning, medvetenhet och förtroende kring ett företags sociala samhällsansvar påverkar köpintention. Metod: Studiens metodik baseras på en kvantitativ karaktär med ett deduktivt, positivistiskt synsätt. LÄS MER