Sökning: "Helene Ehrenstråhle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Ehrenstråhle.

  1. 1.  Utvecklingssamtalet i grundskolans tidiga år :  En kvalitativ studie om vilken mening föräldrar tilldelar utvecklingssamtalet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Heléne Ehrenstråhle; Angelica Bergman; [2011]
    Nyckelord :Utvecklingssamtal; Föräldraperspektiv; Föräldrar; Grundskola; Tidiga år; Föräldra-skola; Hem-skola;

    Sammanfattning : .... LÄS MER