Sökning: "Human Body Model"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Human Body Model.

 1. 1. Evaluation of occupant kinematics in crash using the PIPER model : in frontal and oblique crash simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Daouacher; [2019]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; Child occupants; Anthropometrics;

  Sammanfattning :   A child dies in road traffic crashes every fourth minute. Totally were 186 300 children under the age of 18 killed in vehicle accidents in 2012, even more were severely injured [1]. LÄS MER

 2. 2. Human Activity Recognition : Deep learning techniques for an upper body exercise classification system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Paolo Nardi; [2019]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Deep Learning; Machine Learning; Exercise Classification; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : Most research behind the use of Machine Learning models in the field of Human Activity Recognition focuses mainly on the classification of daily human activities and aerobic exercises. In this study, we focus on the use of 1 accelerometer and 2 gyroscope sensors to build a Deep Learning classifier to recognise 5 different strength exercises, as well as a null class. LÄS MER

 3. 3. Micro-Shivering Detection : Detection of human micro-shivering using a 77 GHz radar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elyas Razzaghi; Arno Van Hoek; [2019]
  Nyckelord :micro-shivering; vibration; vital signs; mmwave radar; fmcw radar; chirp signal; snr; phase accuracy;

  Sammanfattning : Radars have been under steady development to track, identify, image, and classify targets. Modern radar systems, with the help of embedded systems, have additional comprehensive signal processing capabilities. They can extract useful information from very noisy data, e.g. LÄS MER

 4. 4. HUR UPPLEVER PATIENTER ATT SÖMNEN PÅVERKAS VID SJUKHUSVISTELSE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hulth Olsson; Jasmine Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Sömn; Upplevelse; Sjukhusvistelse; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del i patientens tillfrisknande från sjukdom eftersom kroppen återhämtar sig under sömnen. Störd sömn kan leda till sömnbrist som påverkar patienten negativt genom exempelvis nedsatt immunförsvar. Patienters upplevelser av sin sömn vid sjukhusvistelse kan variera men upplevs i många fall negativ. LÄS MER

 5. 5. Adding Personality to Fantasy Creatures : Using animal motion references

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isabel Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Creatures; animation; personality; believability; human-animal studies;

  Sammanfattning : Fantasy creatures are an essential part of many games, but while there are several studies focusing on body language and how expressive gaming companions may enhance the player’s experience, creatures and animals are rarely the focal points. Personality is closely related to believability, which is what most game developers work towards hence believability may improve the gaming experience. LÄS MER