Sökning: "Djurassisterad terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Djurassisterad terapi.

 1. 1. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 2. 2. Interventioner som inkluderar aktiviteter med djur för personer med demens. Dess betydelse för välbefinnandet samt aktivitet och meningsfullhet i vardagen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Teresa Kronvall; Anna Strandqvist Germundsson; [2022]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; djurassisterad terapi; personcentrerad vård; kognitiv svikt; hund: häst; robotsäl; robotkatt; akvarium; arbetsterapi; aktiviteter; icke-farmakologisk behandling; livskvalité; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget har 150 000 personer i Sverige diagnostiserats med en demenssjukdom och det finns ännu inga botemedel mot sjukdomen. De icke-farmakologiska interventionerna utgör en viktig funktion för att lindra sjukdomens symtom och konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av djurassisterad terpi för äldre personers hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vanja Snis Sigtryggsson; Mehrnaz Nejati; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Dog therapy; Elderly; Equine assisted therapy; Hippotherapy; Djurassisterad terapi; Hundterapi; Hästunderstödd terapi Ridterapi; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   En växande äldre befolkning innebär utmaningar gällande ensamhet, fallolyckor, demenssjukdom och att kunna tillgodose en god hälsa bland äldre personer. För att möta de utmaningarna krävs en bredd av åtgärder. Ett område som fått allt större genomslag är djurassisterad terapi. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters Upplevelser Och Erfarenheter Av Hundassisterad Terapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovisa Svahn; Lina Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; dog-assisted therapy; physiotherapy; rehabilitation; habilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan länge använts för terapeutiska syften och under 1900-talet växte djurassisterad terapi fram. Hundar anses vara lämpliga terapidjur då de uppvisar beteenden som människor kan tolka tillmötesgående och kravlösa. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av robotdjur för personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Charlotte Flodman Thorsen; Nina Troeng; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Care; Dementia; Nursing; Robotic animals; Demens; Djurassisterad terapi; Omvårdnad; Robotdjur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den åldrande befolkningen leder till utmaningar för hälso- och sjukvården. Incidensen av demens ökar med åldern och är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna, det finns inget botemedel. Den medicinska behandlingen som används mot symptom har flertalet biverkningar. LÄS MER