Sökning: "Elisabeth Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Elisabeth Svensson.

 1. 1. Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur : en fallstudie på Lantmännen Maskin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsteori; Organisationskultur; Gruppbildning; Inbäddning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera vad som händer i en organisation när en individ från en annan nationell kultur kommer till arbetsplatsen, och vilka faktorer som påverkar inbäddningen. Studien har bestått av en fallstudie, där fyra anläggningar tillhörande Lantmännen Maskin och Swecon har besökts, två i Uppsala och två i Staffanstorp. LÄS MER

 2. 2. Rektors ledarskap och organisation i Montessorifriskolor – en intervjustudie av tre rektorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Svensson; [2018]
  Nyckelord :Complexity theory; curriculum of the compulsory school; Montessori pedagogy; principals; transactional leadership; transformational leadership;

  Sammanfattning : Svensson, Elisabeth (2018). Rektors ledarskap och organisation i Montessori- friskolor – en intervjustudie av tre rektorer. (Principals leadership and organization in Montessori-schools - an interview study of three principals). Pedagogik, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER

 3. 3. Särskilt stöd i matematik ur elevers perspektiv. Jag vet att matte är viktigt, men jag förstår inte riktigt varför.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabeth Svensson Thorson; [2014-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka elevernas uppfattningar gällande verksamhetens sär-skilda stöd i matematik, samt hur detta passar den enskilde eleven. Vidare avser studien att belysa elevernas åsikter gällande vilka stödinsatser som upplevs som mest gynnsamma för individen i relation till känslan att lyckas? Hur tänker eleverna själva om sin undervisningssi-tuation? Problematiken avgränsas genom följande frågeställningar:• Vad uppfattar eleverna som särskilt stöd?• Vad anser eleverna själva skulle kunna vara ett bra särskilt stöd• Hur upplever eleverna att särskilt stöd fungerar?Teori: Studiens teoretiska inramning bygger på en sociokulturell teori. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Spinal Fusion Versus Nonsurgical Treatment for Chronic Low Back Pain Based on Elisabeth Svensson’s Method

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Yingyan Zhu; [2014]
  Nyckelord :Chronic Low Back Pain; Spinal Fusion; Svensson’s Method; BIS;

  Sammanfattning : The utility of spinal fusion for patients with chronic low back pain is controversial. The aim ofthe current study is to find out whether spinal fusion benefits the patients or not. LÄS MER

 5. 5. INSATSSJUKSKÖTERSKA I AFGHANISTAN - En intervjustudie av sjuksköterskors upplevelser av att bedriva akutsjukvård i ett militärt insatsområde med förhöjd hotmiljö.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabeth Svensson; [2014]
  Nyckelord :Akutsjukvård; militär sjuksköterska; trygghet; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER