Sökning: "Alexander Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Alexander Johansson.

 1. 1. Applikation till stöd för insamling och annotering av AI-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Chorell; Lisa Greén; Viktor Johansson; Hannes Linde; Kevin Mårtensson Tolentino; Alexander Norozkhani; David Wärlén; [2022]
  Nyckelord :Dataannotering; AI; användartester; React; Electron; TypeScript; Scrum; prototyp;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projektarbete som utfördes av sju studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2022. Projektet var beställt av RISE och syftet var att skapa en användarvänlig applikation som möjliggör annotering av bilder. LÄS MER

 2. 2. Sentiment Analysis from ESG Point-of-View Using ML

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Alexander Möhle; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. People, Class, or People as Class? : The Swedish Left, the Jews, and the state of Israel post-1967

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Alexander Johansson; [2022]
  Nyckelord :People-as-class; people; class; antizionism; left-wing antisemitism; morphology; socialism; communism; nationalism; Israeli-Palestinian conflict; post-1967;

  Sammanfattning : This study is an analytical investigation of the usage of the concept “people” and its relation to “class” in the Swedish left-wing antizionist repertoire post-1967. Relying on a critical Marxist understanding of antisemitism and nationalism, the study attempts to understand how and explain how the political left reproduced the antisemitic conspiracist structure of the “powerful Jews” through anti-imperialist nationalism. LÄS MER

 4. 4. Lobbying på IFRS 7 : En kvantitativ studie på 89 intressenter med avseende på argumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amin Al-Sabti; Alexander Johansson; [2022]
  Nyckelord :Lobbying; IFRS 7; IFRS; IASB; argumentation; accounting standards; Lobbying; IFRS 7; IFRS; IASB; argumentation; redovisningsstandarder;

  Sammanfattning : Titel: Lobbying på IFRS 7: En kvantitativ studie på 89 intressenter med avseende på argumentation. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.  Författare: Alexander Johansson och Amin Al-Sabti.  Handledare: Jan Svanberg. LÄS MER

 5. 5. En studie om upplevelser av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Mohammed Meftah; Rasmus Johansson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; född efter 1980; äldre; pensionärer; upplevelser; teknik; utanförskap;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns drygt 10 miljoner invånare i Sverige. Av dem finns 1,1 miljoner människor som inte använder internet dagligen, varav 75% är pensionärer. De som är födda före 1980 har en fördel jämfört med de som är födda efter och som inte har vuxit upp med de digitala informationsteknikerna. LÄS MER