Sökning: "Alexander Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Alexander Johansson.

 1. 1. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av omvårdnad efter att ha blivit utsatta för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Alexander Johansson; Evelina Stjerndorff; [2019]
  Nyckelord :women; nursing; violence in close relationship; healthcare professionals; experiences; kvinnor; omvårdnad; våld i nära relationer; vårdpersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och skapar ett lidande hos de utsatta på flera plan och dessa kvinnor är i särskilt behov av stöd. Vårdpersonal har en viktig roll i att möta dessa kvinnor, där hela människan måste tas i beaktande. LÄS MER

 3. 3. Vårdens framtida bemanningsutmaningar : Synen på arbete och vårdarbete bland gymnasieungdomar och män inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Magdalena Johansson; Alexander Orlov; [2019]
  Nyckelord :normer; vård; kön; arbete; bemanning; roller;

  Sammanfattning : I dagens vårdsektor finns det stora bemanningsutmaningar som kommer bli allt svårare att möta i framtiden. Utmaningen blir inte mer hanterbar med det faktum att det nästan är uteslutande kvinnor (92%) som arbetar på golvet som sjuksköterskor och omvårnadspersonal. LÄS MER

 4. 4. A Modelling Study on the Impact of Luggage and Airworthiness Certification on Aircraft Evacuation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alexander Johansson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real-life aircraft evacuation drills can cost up to 2 million USD and may not at the same time be able to represent a real emergency scenario. with the use of evacuation models as a complement to the testing may reduce this cost. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Johansson; Johan Brakel; [2019]
  Nyckelord :Attityd; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Suicidnära patienter;

  Sammanfattning : Brakel, J & Johansson, A. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER