Sökning: "Erika Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Erika Eriksson.

 1. 1. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om friktion utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt : En studie om naturvetenskaplig undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erika Reuter Luthander; Julia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; friktion; fysikundervisning; lekpedagogik; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn i förskolan uppfattar fysikaliska fenomenet friktion genom att utgå från ett lekpedagogiskt arbetssätt som tar utgångspunkt i barnboken ”Mamma Mu åker rutschkana”. Undervisningssituationens utformning kombinerade högläsning, dramatisering och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. LÄS MER

 3. 3. Postkoloniala perspektiv i digitala läroplattformar : - En jämförelse av Nationalencyklopedin, Forum för levande historia och SO-rummets innehållkring avkolonisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erika Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt digitala plattformar framställer avkoloniseringen men också hur de digitala plattformarna utifrån ett postkolonialt perspektiv kan påverka ett ”vi” och ”dem” tänk. Uppsatsen utgår från en postkolonial teoretisk grund och är en kvalitativ text- och diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emily Eriksson; Erika Erni; [2021]
  Nyckelord :Sleep; nursing care; hospital environment; patients; experience; Sömn; omvårdnad; vårdmiljö; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är väsentlig för människors hälsa. Under sömnen återhämtar sig kroppen. Brist på sömn försämrar läkningsprocessen hos patienter. Trots sömnens betydelse har patienter upplevt olika sömnstörande faktorer på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Organisationens identitet i en teknisk förändring : En kvalitativ fallstudie av ett livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erika Ivarsson; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER