Sökning: "Hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Hypertoni.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten : En kvalitativ studie som beskriver kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sargonia Solaka; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet under graviditet; graviditet; graviditetskomplikationer; hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan hjälpa kvinnan att bibehålla en god hälsa samt förebygga mot graviditetskomplikationer. Att drabbas av graviditetskomplikationer kan medföra allvarliga sjukdomar för kvinnan och fostret. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anlil Youash; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patienter; upplevelser; venös insufficiens; kroniska bensår;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och endotelstörningar som utvecklas till bensår. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet av läkemedel bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Hörström; [2020]
  Nyckelord :medical adherence; COPD; Följsamhet; äldre människor; hypertoni; depression;

  Sammanfattning : Följsamhet är när patienten följer den angivna ordinationen. En bra följsamhet är ofta avgörande för en bra behandling och är kopplad till en lägre dödlighet. En dålig följsamhet ökar risken att drabbas av sjukdom och ökar hälsovårdskostnader. I utvecklade länder är följsamheten 50 %. LÄS MER

 4. 4. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan auskultatoriska och oscillometriska blodtrycksvärden i vila och efter ansträngning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Salima Dawod; Lana Eliassi; [2019]
  Nyckelord :measurement error; systolic; diastolic; hypertension; OMRON M7; mätfel; systole; diastole; hypertoni; OMRON M7;

  Sammanfattning : Bakgrund: I hälso-och sjukvården är blodtrycksmätning en viktig och grundläggande metod vid korrekt diagnostik och hantering av högt blodtryck. Forskning har under flera år påvisat att olika komponenter påverkar noggrannheten av blodtrycksmätningen. LÄS MER