Sökning: "IDS"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet IDS.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Lassa fever epidemic outbreak causing maternal mortality on pregnant women : A statistical and systematic review on prevalence and occurrence of maternal mortality in Nigeria

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joy Offor; [2020]
  Nyckelord :Lassa fever; endemic occurrence in Nigeria; viral haemorrhagic fever; pregnant women and mortality in Nigeria;

  Sammanfattning : Introduction/background: Epidemics of infectious diseases (ID) are re-occurring now more often and spreads faster into many different parts of the world due to globalization. The increasing evidence of climate change and man-made events have shown impacts to increase the emergency and re-emerging of animal- borne IDs. LÄS MER

 3. 3. Bearbetningstid och CPU-användning i Snort IPS : En jämförelse mellan ARM Cortex-A53 och Cortex-A7

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Al-Husein Nadji; Haval Sarbast Hgi; [2020]
  Nyckelord :- Snort; Cortex-A53; Cortex-A7; ARM; CPU; Processing time; IDS; IPS; Intrusion detection system; Raspberry Pi; Network; Snort; Cortex-A53; Cortex-A7; ARM; CPU; Bearbetningstid; IDS; IPS; Intrångsdetekteringssystem; Raspberry Pi; Nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bearbetningstiden hos Snort intrångsskyddssystem varierar mellan två olika processorer; ARM Cortex-A53 och Cortex-A7. CPU-användningen undersöktes även för att kontrollera om bearbetningstid är beroende av hur mycket CPU Snort använder. LÄS MER

 4. 4. Analysis of stellar spectra with machine learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alvaro Segovia Otero; [2020]
  Nyckelord :Galactic Archaeology; machine learning; chemical abundances; FGK stars; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Researchers in the field of Galactic Archaeology have entered the era of industrial revolution. Upcoming surveys are planning on observing tens of millions of stars and high precision and accuracy must be ensured when deriving their stellar parameters and elemental abundances. LÄS MER

 5. 5. Considerations and Development of a Ventilation on Demand System in Konsuln Mine

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Seth Gyamfi; [2020]
  Nyckelord :Ventilation on demand VOD ; Swedish Occupational Health Safety OH S regulations; Threshold Limit Value TLV ; Ventilation model; Diesel; battery-powered; heat; and blast simulations; Contaminants;

  Sammanfattning : Ventilation on demand (VOD) concept has earned significant worldwide attention by several mining companies in recent years. It is a concept where airflow is provided only to areas that require ventilation. The implementation of the concept has resulted in significant savings in annual energy consumption and cost for several companies globally. LÄS MER