Sökning: "Importhamn"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Importhamn.

  1. 1. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
    Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

    Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER