Sökning: "IoT Kamera"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden IoT Kamera.

 1. 1. Ethical Hacking of a Smart IoT Camera : A Penetration Test on D-Link DCS 8515-LH Smart Camera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chunyu Zhuang; [2023]
  Nyckelord :Cybersecurity; IoT security; IoT camera; IoT devices; Penetration testing; Ethical hacking; Threat modeling; Cybersäkerhet; IoT säkerhet; IoT Kamera; Penetrationstestning; Etisk hacking; Hotmodellering;

  Sammanfattning : The trending usage of IoT devices raises serious security concerns. IoT devices have complete access to users’ network environments. In the eyes of hackers, the value of IoT devices is exceptionally high. From minor disturbances to major crimes, all could happen in no time with compromised IoT devices. LÄS MER

 2. 2. Is your camera spying on you? : A security evaluation of a smart camera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pontus Karlberg; [2023]
  Nyckelord :IoT; Security; Hacking; IoT; Säkerhet; Dataintrång;

  Sammanfattning : There are billions of Internet of Things (IoT) devices deployed world wide. Despite this there have been numerous studies showing that these devices very often have major security vulnerabilities. Ensuring the security of IoT devices is important, but especially so for devices that handle sensitive data. LÄS MER

 3. 3. Cybersecurity Evaluation of an IP Camera

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tova Stroeven; Felix Söderman; [2022]
  Nyckelord :cybersecurity; IP camera; baby camera; security camera; penetration testing; IoT; Biltema; privacy; ethical hacking;

  Sammanfattning : The prevalence of affordable internet-connected cameras has provided many with new possibilities, including keeping a watchful eye on property and family members from afar. In order to avoid serious breaches of privacy, it is necessary to consider whether these devices are secure. LÄS MER

 4. 4. Människoräknare : Realtidsräknare för antalet personer på ett kontor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rickard Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Atea; count the amount of people; useful and for who; one camera; two entrances; expressed interest; Atea; räkna antalet personer; användbar och för vem; IoT; API; Next.js; en kamera; två in- och utgångar; uttryckt intresse;

  Sammanfattning : Atea är ett företag som ger sina anställda friheten att arbeta på valfri plats och detta kan leda till att ett kontor inte kanske används tillfullo. Denna studie kommer därför lägga fokus på att ta fram en lösning som kommer räkna antalet personer som är på Ateas kontor i realtid och även spara data för tidigare dagar för att ge statistik över en längre tid. LÄS MER

 5. 5. Security analysis of a modern smart camera

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Johannesson; Victor Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Internet of Things; Security; Pentesting; PatrIoT; Wi-Fi Camera; Sakernas internet; Säkerhet; Penetrationstest; PatrIot; Wi-Fi-Kamera;

  Sammanfattning : IoT devices have historically lacked in the security standards but at the same time it is a continuously growing market it is important that the security analyzes continue in order to evaluate the development of the security in the IoT industry. This research is a security analysis of the Deltaco SH-IPC05 WIFI Camera, it is an inexpensive device that can be accessed through a mobile application from anywhere on the internet via the cloud. LÄS MER