Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Vad innebär det att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare?

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Irene Franzén; [2011]
    Nyckelord :caregiver; health; well-being; home health care; burden; anhörigvårdare; hälsa; välmående; hemsjukvård; börda;

    Sammanfattning : Forskning visar att anhörigvårdaren upplever glädje och närhet tillsammans med närstående trots bördor. Syftet med studien var att belysa vad det innebar att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Intervjuer med fem anhörigvårdare genomfördes. Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER