Vad innebär det att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Sammanfattning: Forskning visar att anhörigvårdaren upplever glädje och närhet tillsammans med närstående trots bördor. Syftet med studien var att belysa vad det innebar att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Intervjuer med fem anhörigvårdare genomfördes. Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys. Huvudtemat beskrevs som en process mot helhet och hälsa. Inre nycklar till stärkt hälsa innebar en ökad kunskap och därmed ökad förståelse för sig själv, närstående och andra. När anhörigvårdarens förståelse växte fram använde hon parallellt avkopplingen, vårdandet av sig själv, naturen samt kreativitet som nycklar. Få känna glädje och göra roliga saker själv och tillsammans med närstående var betydelsefullt. Inre nycklar var också mening och hopp, att få vara självständig samt att hantera vardagen. Yttre nycklar till stärkt hälsa innebar att relationen mellan anhörigvårdare och närstående var betydelsefull. Innebörden i detta var att ha gemensamma minnen samt roligt tillsammans. Ett socialt nätverk med familj, vänner och kommunens service som stöd var centralt. Studien har betydelse för förståelse för anhörigvårdarens hälsa. Slutsatsen blir att trots ett tungt ansvar så uppfattar anhörigvårdaren att hon med inre och yttre stöd har möjlighet att bevara sin hälsa.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)