Sökning: "Ischemisk stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Ischemisk stroke.

 1. 1. Sväljningsbedömning hos patienter med akut stroke. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mersiha Zuberovic; Paula Saliba; [2023-06-02]
  Nyckelord :Akut stroke; patienter; dysfagi; sväljningsbedömning; säker vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för olika åkommor som orsakas av hämmad syretillförsel till hjärnans nervvävnad. Ischemisk stroke utgör den vanligaste formen av stroke som följs av intracerebrala hematom och subarachnoidala blödningar. Stroke är ett globalt hälsoproblem som ofta kan bidra till olika komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Datortomografi perfusions roll vid utredning och behandling av akut ischemisk stroke utifrån ett diagnostiskt och radiografiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chawan Baktiar; Ellen Rignert; [2023]
  Nyckelord :Ishcemic stroke; CT Perfusion; Diagnostic; Ischemisk stroke; DT Perfusion; Diagnostik;

  Sammanfattning : Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antal symtom samt svårighetsgrad varierar beroende på skadans områdesbegränsning. Riskutsatt hjärnvävnad kan återhämta sig vid tidig behandling och kan minimera permanenta skador på hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Diffusionsviktade sekvensers användbarhet inom magnetresonanstomografi vid diagnostisering och behandling av ischemisk stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Faber; Kartika Talo; [2022]
  Nyckelord :Akut ischemisk stroke; Behandling; Diagnos; Diffusionsviktade sekvenser; Magnetresonanstomografi; Röntgensjuksköterska; Stroke mimics; Trombektomi; Trombolys; Utvärdering;

  Sammanfattning : Introduktion: Ischemisk stroke är en av de vanligaste folksjukdomar och kan leda till funktionsnedsättning och mortalitet. Diagnostisering och tid är faktorer som spelar en avgörande roll inför behandling och prognos av ischemisk stroke. LÄS MER

 4. 4. En sonografisk jämförelse mellan blodflödeshastigheter i arteria carotis interna och arteria carotis externa

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Ida André; [2022]
  Nyckelord :carotid arteries; ultrasound; carotid duplex; peak systolic velocity; stenosis; Halsartärer; ultraljud; carotisduplex; toppsystolisk hastighet; stenos;

  Sammanfattning : Ultraljudsundersökning av arteria carotis interna (ICA) och arteria carotis externa (ECA) utförs på fysiologiska kliniker för att bland annat bedöma blodflödeshastigheten i kärlen. Det kan i sin tur användas vid diagnostik av plack och stenoser. LÄS MER

 5. 5. Östrogens signalering i hjärnans gliaceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Iréne Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Estrogen; induce; astrocytes; glutamate; estrogen receptor; glial cells; oligodendrocytes; microglia cells; ischemic stroke; brain damage; multiple sclerosis; Östrogen; inducera; astrocyter; glutamat; östrogenreceptor; gliaceller; oligodendrocyter; microglia celler; ischemisk stroke; hjärnskada; multipel skleros;

  Sammanfattning : I hjärnan finns neuron och gliaceller. Förut trodde man att neuroner var dem enda som hade en viktig funktion i hjärnan men på senare tid har upptäckt att gliaceller har en större betydande roll än man tidigare trott. Gliaceller är ett samlingsnamn som innefattar bland annat microglia celler, oligodendrocyter och astrocyter. LÄS MER