Sökning: "Jakob Lindbladh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Lindbladh.

 1. 1. Att räkna pinnar - en kvalitativ undersökning av hur psykologer påverkas av och hanterar att möta krav på antal patientbesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jakob Lindbladh; [2018]
  Nyckelord :psykologer; pinnar; New public management; rättvisa; stress; krav-kontroll; behov; tillit; ledarskap; tematisk analys TA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. LÄS MER

 2. 2. Development of a 4-point bending test to characterize creases on paperboard and packaging material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Jakob Lindbladh; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the manufacturing of a paperboard-based package, the material is in one step folded to obtain the desired shape of the end product. Prior to this step, the material undergoes another processing step, creasing, in which the material is damaged along the folding lines. LÄS MER