Sökning: "Jasmina Ticic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmina Ticic.

  1. 1. Vikten av chefens kompetens - “Vad väger tyngst? ”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Jasmina Ticic; Lars Gustafsson; [2020-09-03]
    Nyckelord :Competence; Management and Workplace announcements;

    Sammanfattning : The aim of the paper is to identify which competencies are asked for in workplace announcements for managers in a specific region. To achieve the purpose the authors of this paper have chosen three research questions. 1. Which competencies are written as important in the workplace announcements? 2. LÄS MER