Sökning: "Jasmine Taxgaard Muñoz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jasmine Taxgaard Muñoz.

  1. 1. Läsmiljön som den tredje pedagogen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Nina Nilsson; Jasmine Taxgaard Muñoz; [2019]
    Nyckelord :Barns perspektiv; Bibliotek; Förskola; Literacy; Läsandets cirkel; Läsmiljö; Miljön som den tredje pedagogen; Pedagog; Reggio Emilia;

    Sammanfattning : Läsmiljöer i förskolan kan påverka barns utveckling inom literacy och syftet med studien är att jämföra läsmiljöerna i en förskola med förskolebibliotek och en förskola utan förskolebibliotek samt att undersöka hur miljöerna används ur barnperspektiv och barns perspektiv. Teorierna som används för studien är miljön som den tredje pedagogen och den del av Aidan Chambers (2011) teori Läsandets cirkel som heter att välja. LÄS MER