Sökning: "Johan Gärdt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Gärdt.

  1. 1. Soundtrack to Our Town En studie kring musikdelning med geografisk plats som utgångspunkt och mobil teknik som verktyg

    C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Johan Gärdt; Tim Olsson Wiklund; Joakim Ramer; [2009-06-30]
    Nyckelord :Geotaggning; Musikdelning; Mobilteknologi; TownTracks; GPS;

    Sammanfattning : Social mjukvara är nu för tiden en del av vardagen och dess statusrader förmedlar användarens förehavanden och tankar till vänkretsen. En intressant företeelse angående statusraden är att användarna utnyttjar referenser till den musik de för närvarande lyssnar på för att uttrycka sig däri. LÄS MER