Sökning: "Johanna Tammpere"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Tammpere.

  1. 1. Livet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Johanna Tammpere; Linnéa Larsson; [2018]
    Nyckelord :Caring; life experience; myocardial infarction; patient perspective; recovery;

    Sammanfattning : Background: Myocardial infarction is one of the most common diseases that cause death in the world. The diagnosis has an immediate impact on the person's life. It's important that nurses are aware of the paramount importance of their role as caregivers and also as their role in monitoring the patient after discharge from hospital. LÄS MER