Sökning: "Johanna Wedin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Wedin.

 1. 1. Flerkanalspubliceringens medielogik – vision eller verklighet?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katarina Gregner; Johanna Wedin; [2010-08-04]
  Nyckelord :Medielogik; medieformat; flerkanalspublicering;

  Sammanfattning : Titel: Flerkanalspubliceringens medielogik - Vision eller verklighet?Författare: Katarina Gregner och Johanna WedinUppdragsgivare: Retriever SverigeKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapvid institutionen för journalistik medier och kommunikation,JMG, Göteborgs universitet.Termin: Vårterminen 2010Handledare: Oscar WestlundSidantal: 35, exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka i vilken mån dagstidningar parallellpublicerar innehållet via pappers – och webbtidningenMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar ur Göteborgs-Posten under april månad 2003 och 2010Huvudresultat: De huvudsakliga resultat som framkommit av undersökningen är attfrån år 2003 till år 2010 har parallellpubliceringen av lokala nyheterökat. LÄS MER

 2. 2. Varje mynt har två sidor : en undersökning om hur den kommande generationsväxlingen påverkar turismföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Karolina Svensson; Johanna Wedin; [2009]
  Nyckelord :Generation Y; intellektuellt kapital; humankapital; generationsväxling; anpassning till ny generation; kompetens;

  Sammanfattning : A central discussion within society and businesses today, is the change of generations in the business market which occurs within the upcoming years. A change of generations is unavoidable and a natural step in business. LÄS MER