Sökning: "Johanna Wisaeus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Wisaeus.

  1. 1. Traumatiska skador hos ishockeyspelare i Sverige : en registerstudie

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Johanna Wisaeus; [2014]
    Nyckelord :skadepanorama; könsskillnader; ishockey; skador;

    Sammanfattning : AimThe aim of this study was to map the injury panorama of traumatic injuries related to ice hockey in Sweden 2006-2011. In addition to that the aim was to compare whether there were any gender differences regarding traumatic ice hockey injuries. MethodThe present study was based on data from the Folksam insurance company between 2006 and 2011. LÄS MER