Sökning: "Johannes Lindblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Lindblom.

 1. 1. Polyarki och demokrati. En idéhistorisk studie av Robert Dahls demokratiteori

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ingemar Andersson; [2010-10-06]
  Nyckelord :demokratiteori; polyarki; Robert A. Dahl; politisk idéhistoria; Charles E. Lindblom; behavioralism;

  Sammanfattning : Since the nineteen-fifties, the American political scientist Robert Dahl (born in 1915) has been one of the most prominent democracy theorists in the world. In the book Politics, Economics, and Welfare, he and his colleague Charles E. LÄS MER

 2. 2. Turbo Decoding With Early State Decisions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Johannes Lindblom; [2008]
  Nyckelord :turbo codes; turbo decoding; error correcting codes; convolutional codes; MAP-decoder; log-MAP-decoder; early decisions; early state decisions;

  Sammanfattning : Turbo codes was first presented in 1993 by C. Berrou, A. Glavieux and P. Thitimajshima. LÄS MER