Sökning: "Joseph Laster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joseph Laster.

  1. 1. Studier i torn : - En inventering, sju omvandlingar.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

    Författare :Lily Huang; Elisabeth Farías; Joseph Laster; [2013]
    Nyckelord :Torn; Bologna; Omvandling; Inventering; Grupparbete; Arkitektur; Konstnärligt forskningsprojekt; Research; Typologi; Arketyp; Medeltid; Stockholm; Stadsrum; Kvartersstad; Smalhusområde; Skivhusområde; Punkthusområde; Villastad; Naturlandskap; Vattenrum; Teori; Aldo Rossi;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete är ett konstnärligt forskningsprojekt som omfattar en inventering på över hundra torn från det medeltida Bologna samt en studie i hur torn som typologi förändras och transformeras beroende på kontext. Avsikten med vår studie är att skapa djupare förståelse för de historiska tornen i Bologna samt diskutera frågan om typologi som designmetod. LÄS MER