Sökning: "Juan David García"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Juan David García.

  1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
    Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

    Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER