Sökning: "infection prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden infection prevention.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas isolerade på grund av smittsam sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Brandtlund Runsten; Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; Patientupplevelse; Infektionssjukdom; Kvalitativ studie; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom infektionsvården är isolering en oundviklig åtgärd för att förhindra smittspridning av infektionssjukdomar. Det är sjukvårdspersonalens skyldighet enligt svensk lag att vidta de smittskyddsåtgärder som krävs för att minska smittspridning. LÄS MER

 2. 2. Ransomware

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Carl Greinsmark; [2020]
  Nyckelord :Ransomware; encryption; decryption;

  Sammanfattning : This thesis researches different ransomwares, how we can stop them and how their threat vectors work. It is important to notice that when solving one ransomware doesn’t solve the next incoming one. In this thesis we investigate six different ransomwares that spread between 2016-2019. LÄS MER

 3. 3. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isa Persson; [2020]
  Nyckelord :endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Sammanfattning : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. LÄS MER

 4. 4. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att vårdas med resistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Fridell; Rebecka Fridell; [2020]
  Nyckelord :Inpatient Care; Literature review; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; MRSA; Patients’ experience; Litteraturöversikt; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; Patienters upplevelser; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt folkhälsoproblem. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av dom vanligaste antibiotikaresistenta bakterien och smittas vanligtvis via kontaktsmitta. LÄS MER